גלגולו של לא תבשל גדי בחלב אימו

מלשיננו הקטן (כתבנו) מדווח מהשטח, הוא התגנב להר סיני ולקח לו כמה שנים לחזור אלינו... אבל המסע הארוך היה שווה, להלן תעתיק של ההקלטה המקורית מלפני כמה אלפי שנים...

משה לעם: ותזכרו, בחוקים של שמירת כשרות, לעולם אל תבשלו גדי בחלב אימו, כי זה מאוד אכזרי !

העם: הא, אז אתה אומר לנו שאסור לנו לאכול חלב ובשר ביחד.

משה: לא, מה שאני אומר זה, לעולם אל תבשלו גדי בחלב אימו. כי זה מאוד אכזרי !

העם: הא, אה, עכשיו אנחנו מבינים, מה שאתה באמת אומר, שאנו צריכים לחכות שש שעות אחרי שאוכלים בשר, לפני שאוכלים מוצרי חלב, כדי ששניהן לא יהיו יחד בקיבה שלנו.

משה: לא, עמי היקר, מה שאני אומר זה, לעולם אל תבשלו גדי בחלב אימו. כי זה מאוד אכזרי !!

העם: הו משה, שאלוהים לא יהרוג אותנו גלל טיפשותנו ! אתה מתכוון שצריכים להיות לנו שתי מערכות כלים, אחת לבשר ואחת לחלב, ואם בטעות אנו משתמשים בכלי בשר לחלב או בכלי חלב לבשר, אנו צריכים להשמיד אותו או לקבור אותו באדמה לתקופה, על מנת לטהור אותו, ואחרי זה להרתיח אותם במים נקים על מנת שבאמת יהיו טהורים, וכמובן בזמן הזה אנו צריכים להתפלל לאלוהים כדי לקבל את סליחתו....

משה: תעשו מה שבא לכם...